Vognmand og vognmandskørsel, hvad går det ud på?

Vognmand og vognmandskørsel, hvad går det ud på?

8. februar 2023 Slået fra Af admin

Vognmand og vognmandskørsel er en vigtig del af transportindustrien. Det er en branche, der har eksisteret i mange år, og som stadig er i vækst.

Vognmænd kører lastbiler, der transporterer gods fra et sted til et andet. Deres job er at sikre, at gods kommer frem til det rigtige sted på den rigtige tid og i god stand. Vognmænd har mange forskellige opgaver. De skal planlægge deres ruter for at sikre, at de når deres destinationer på den mest effektive måde. De skal også overvåge vejret for at undgå uforudsete vejrforhold, der kan forsinke eller endda ødelægge deres last. Vognmænd skal også holde sig opdateret med lovgivningen om transport af gods, så de kan overholde alle regler og retningslinjer.

Vognmandskørsel involverer ofte lange ture på tværs af landet eller endda internationale rejser. Det betyder, at vognmænd ofte arbejder lange timer for at nå deres destinationer inden for den aftalte tid. Det kan være en stressende jobfunktion, da det kræver meget planlægning og organisering samt evnen til hurtigt at reagere på uventede situationer undervejs. For at blive vognmand kræver det en vognmandstilladelse som udstedes af færselsstyrelsen. Før du kan få tilladelsen skal du bestået et vognmandsgods kursus.

Ønsker man at kunne transportere farlige materialer som benzin eller kemiske produkter kræver det andre kurser og tilladelser af både vognmanden og chafføren. Vognmandens job er ikke begrænset til selve kørslen, han eller hun har også ansvar for vedligeholdelse af lastbilen samt reparationer af eventuelle problemer undervejs.

Vognmanden skal desuden holde styr på alle dokumenter relateret til lastbiltransporten, herunder papirer om fragtomkostninger, fragttilladelser og andre relevante dokumenter relateret til transport af gods over grænserne mellem landene. Derudover har vognmandsjobbet flere administrative opgaver som fx bogføring af kilometertal og brændstofforbrug samt rapportering om eventuelle uheld undervejs i form af ulykkessager eller forsinkede leverancer mv., som kan føre til øgede forsikringspriser eller bøder fra myndighedernes side .

Endelig er det vigtigste aspekt i enhver vognmandsjob sikkerhed: Sikkerhed både når det gælder chaufførens personligheds egnethed (psykofysiske egenskaber) men især naturligvis sikkerhedsmæssige aspektet med hensyn til trafiksituationen (fartregulering/skilte/lys osv.).

Alt i alt er vognmand et spændende job med store muligheder indenfor transportindustrien men det stiller store krav både fysisk og mentalt!